< همه مطالب
چاپ

nslookup چیست؟

در این مطلب می‌خوانید

nslookup چیست؟

nslookup چیست؟

nslookup (از جستجوی نام سرور) یک ابزار خط فرمان مدیریت شبکه برای جستجو در سیستم نام دامنه (DNS) برای به دست آوردن نقشه بین نام دامنه و آدرس IP یا سایر رکوردهای DNS است.

مشخصات

دستور nslookup
توسعه دهندگان: کنسرسیوم سیستم های اینترنت، اندرو چرنسون، آی بی ام، مایکروسافت، لوکاس ساگز
سیستم عامل: Unix، Unix-like، OS/2، Microsoft Windows، ReactOS
پلتفرم: کراس پلتفرم
Command را تایپ کنید
مجوز Microsoft Windows، IBM OS/2: نرم افزار تجاری اختصاصی
ReactOS: مجوز عمومی عمومی گنو

وبسایت: https://www.nslookup.io

کاربرد

مشخصات nslookup و شناسنامه آن
توسعه دهندگان (s)کنسرسیوم سیستم اینترنتInternet Systems Consortium, Andrew Cherenson, IBM, Microsoft, Lucas Suggs
سیستم عامل (Operating system)یونیکس، یونیکس لایک، ویندور مایکروسافت، ری اکت او اسUnix, Unix-like, OS/2, Microsoft Windows, ReactOS
پلتفرمکراس پلتفرمCross-platform
نوعخط فرمانCommand
Licenseویندور مایکروسافت، Microsoft Windows, IBM OS/2: Proprietary commercial software
ReactOS: GNU General Public License

nslookup یکی از اعضای نرم افزار سرور نام BIND بود. در اوایل در توسعه BIND 9، کنسرسیوم سیستم های اینترنت قصد داشت nslookup را به نفع میزبان و dig منسوخ کند. اما برخلاف این تصمیم در سال 2004 با انتشار BIND 9.3 برعکس شد و از آن زمان nslookup به طور کامل پشتیبانی می شود.

برخلاف dig، nslookup از کتابخانه محلی سیستم حل کننده نام دامنه سیستم عامل برای انجام پرس و جوهای خود استفاده نمی کند و بنابراین ممکن است رفتار متفاوتی داشته باشد. به‌علاوه، نسخه‌های ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است خروجی سایر منابع اطلاعات نام، مانند فایل‌های میزبان، و سرویس اطلاعات شبکه را شامل شود. برخی از رفتارهای nslookup ممکن است توسط محتویات resolv.conf اصلاح شوند.

نسخه لینوکس nslookup توسط اندرو چرنسون نوشته شده است.

نسخه ReactOS توسط لوکاس ساگز توسعه داده شد و تحت مجوز GPL است.
استفاده
nslookup در حالت تعاملی یا غیر تعاملی عمل می کند. هنگامی که به صورت تعاملی با فراخوانی آن بدون آرگومان استفاده می شود یا زمانی که آرگومان اول – (علامت منهای) و آرگومان دوم یک نام میزبان یا آدرس اینترنتی یک سرور نام است، کاربر هنگام ارائه با اعلان nslookup (>) تنظیمات یا درخواست های پارامتر را صادر می کند. . هنگامی که هیچ آرگومانی داده نمی شود، دستور از سرور پیش فرض پرس و جو می کند. – (علامت منهای) دستورات فرعی را فراخوانی می کند که در خط فرمان مشخص شده اند و باید قبل از دستورات nslookup باشند. در حالت غیر تعاملی، یعنی زمانی که اولین آرگومان یک نام یا آدرس اینترنتی میزبان مورد جستجو است، پارامترها و پرس و جو به عنوان آرگومان های خط فرمان در فراخوانی برنامه مشخص می شوند. حالت غیر تعاملی با استفاده از سرور نام پیش‌فرض، اطلاعات یک میزبان مشخص را جستجو می‌کند.5nslookup
دستور nslookup
توسعه دهندگان کنسرسیوم سیستم های اینترنت، اندرو چرنسون، آی بی ام، مایکروسافت، لوکاس ساگز
سیستم عامل Unix، Unix-like، OS/2، Microsoft Windows، ReactOS
پلتفرم کراس پلتفرم
Command را تایپ کنید
مجوز Microsoft Windows، IBM OS/2: نرم افزار تجاری اختصاصی
ReactOS: مجوز عمومی عمومی گنو

nslookup (از جستجوی نام سرور) یک ابزار خط فرمان مدیریت شبکه برای جستجو در سیستم نام دامنه (DNS) برای به دست آوردن نقشه بین نام دامنه و آدرس IP یا سایر رکوردهای DNS است.


nslookup یکی از اعضای نرم افزار سرور نام BIND بود. در اوایل [چه زمانی؟] در توسعه BIND 9، کنسرسیوم سیستم های اینترنت قصد داشت nslookup را به نفع میزبان و حفاری منسوخ کند. این تصمیم در سال 2004 با انتشار BIND 9 برعکس شد و از آن زمان nslookup به طور کامل پشتیبانی می شود.

برخلاف dig، nslookup از کتابخانه محلی سیستم حل کننده نام دامنه سیستم عامل برای انجام پرس و جوهای خود استفاده نمی کند و بنابراین ممکن است رفتار متفاوتی داشته باشد. به‌علاوه، نسخه‌های ارائه‌شده توسط فروشنده ممکن است خروجی سایر منابع اطلاعات نام، مانند فایل‌های میزبان، و سرویس اطلاعات شبکه را شامل شود. برخی از رفتارهای nslookup ممکن است توسط محتویات resolv.conf اصلاح شوند.

نسخه لینوکس nslookup توسط اندرو چرنسون نوشته شده است.

نسخه ReactOS توسط لوکاس ساگز توسعه داده شد و تحت مجوز GPL است.
استفاده
nslookup در حالت تعاملی یا غیر تعاملی عمل می کند. هنگامی که به صورت تعاملی با فراخوانی آن بدون آرگومان استفاده می شود یا زمانی که آرگومان اول – (علامت منهای) و آرگومان دوم یک نام میزبان یا آدرس اینترنتی یک سرور نام است، کاربر هنگام ارائه با اعلان nslookup (>) تنظیمات یا درخواست های پارامتر را صادر می کند. . هنگامی که هیچ آرگومانی داده نمی شود، دستور از سرور پیش فرض پرس و جو می کند. – (علامت منهای) دستورات فرعی را فراخوانی می کند که در خط فرمان مشخص شده اند و باید قبل از دستورات nslookup باشند. در حالت غیر تعاملی، یعنی زمانی که اولین آرگومان یک نام یا آدرس اینترنتی میزبان مورد جستجو است، پارامترها و پرس و جو به عنوان آرگومان های خط فرمان در فراخوانی برنامه مشخص می شوند. حالت غیر تعاملی با استفاده از سرور نام پیش‌فرض، اطلاعات یک میزبان مشخص را جستجو می‌کند.The nslookup command
Developer(s)Internet Systems Consortium, Andrew Cherenson, IBM, Microsoft, Lucas Suggs
Operating systemUnix, Unix-like, OS/2, Microsoft Windows, ReactOS
PlatformCross-platform
TypeCommand
LicenseMicrosoft Windows, IBM OS/2: Proprietary commercial software
ReactOS: GNU General Public License

nslookup (from name server lookup) is a network administration command-line tool for querying the Domain Name System (DNS) to obtain the mapping between domain name and IP address, or other DNS records.


nslookup was a member of the BIND name server software. Early[when?] in the development of BIND 9, the Internet Systems Consortium planned to deprecate nslookup in favor of host and dig. This decision was reversed in 2004 with the release of BIND 9.3[1] and nslookup has been fully supported since then.

Unlike dig, nslookup does not use the operating system’s local Domain Name System resolver library to perform its queries, and thus may behave differently. Additionally, vendor-provided versions may include output of other sources of name information, such as host files, and Network Information Service. Some behaviors of nslookup may be modified by the contents of resolv.conf.

The Linux version of nslookup was written by Andrew Cherenson.[3]

The ReactOS version was developed by Lucas Suggs and is licensed under the GPL.
Usage
nslookup operates in interactive or non-interactive mode. When used interactively by invoking it without arguments or when the first argument is – (minus sign) and the second argument is a hostname or Internet address of a name server, the user issues parameter configurations or requests when presented with the nslookup prompt (>). When no arguments are given, then the command queries the default server. The – (minus sign) invokes subcommands which are specified on the command line and should precede nslookup commands. In non-interactive mode, i.e. when the first argument is a name or Internet address of the host being searched, parameters and the query are specified as command line arguments in the invocation of the program. The non interactive mode searches the information for a specified host using the default name server.


مقالات مرتبط